Choroby układu nerwowego. Leczenie bólu.

Menu

Aktualności

Planowane urlopy

19 - 23.05.2010,
10 - 13.06.2010,
03 - 12.09.2010.

Przebieg pracy:

• 1976 dyplom Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
• 1976 – 1977 staż podyplomowy.
• 1977 – 1983 praca w JW oraz w lecznictwie otwartym WP.
• 1983  – 2003 etatowy asystent a następnie adiunkt Kliniki Neurochirurgii CSK WAM w Warszawie (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny)

w międzyczasie:

• 1983 - specjalizacja I st. z chirurgii  ogólnej.
• 1987 - staż w zakresie chirurgii kręgosłupa szyjnego (Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie n. Menem)
• 1987 - specjalizacja II st. z neurochirurgii.
• 1989 - staż w zakresie neuroprzeszczepów (Instytut Neurologii
i Neurochirurgii w Hawanie)
• 1990 – staż w zakresie technik laserowych w neurochirurgii (Hamburg)
• 1991 – doktorat (na podstawie rozprawy „Oponiaki śródczaszkowe, nie rozwiązany problem chirurgiczny”)
• 1996 – 2000 – opracowanie i wdrożenie systemu archiwizacji
i przetwarzania danych klinicznych MedicAll.
• Publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych.

• obecnie tzw. samodzielna działalność gospodarcza, zarówno dla Kliniki Neurochirurgii WIM jak i w lecznictwie otwartym.

wdrożenie: www.prowords.pl > projekt: www.atcsites.com