dr n. med. Leszek Delimat - Neurochirurg Leszek Delimat - Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Choroby układu nerwowego. Leczenie bólu.

Menu

Aktualności

Planowane urlopy

19 - 23.05.2010,
10 - 13.06.2010,
03 - 12.09.2010.

Czym się zajmuję...

• chirurgicznym leczeniem guzów mózgu, sklepistości i podstawy  czaszki,
• leczeniem chirurgicznym guzów kanału kręgowego i rdzenia kręgowego oraz guzów nerwów obwodowych,
• leczeniem mikrochirurgicznym guzów nerwów czaszkowych, w tym nerwiaków nerwu słuchowego w kącie mostowo-móżdżkowym z wykorzystaniem monitorowania elektrofizjologicznego,
• leczeniem mikrochirurgicznym śródczaszkowych wad naczyniowych (tętniaków
i naczyniaków naczyń mózgowych),
• leczeniem (we współpracy z Zakładem Radiologii) tętniaków i naczyniaków naczyń mózgowych i rdzenia kręgowego metodą wewnątrznaczyniowej embolizacji ,
• oceną tzw. „strefy niepewnej” u chorych po operacjach glejopochodnych guzów mózgu z wykorzystaniem specjalnych technik obrazowania w rezonansie magnetycznym (spektroskopii pozytronowej rezonansu magnetycznego),
• leczeniem operacyjnym jamistości rdzenia kręgowego (syringomyelii),
• leczeniem operacyjnym wodogłowia
• leczeniem mikrochirurgicznym nerwobólu trójdzielnego,
• operacyjnym leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn górnych
w przebiegu dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa z  wykorzystaniem implantów,
• operacyjnym leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn dolnych
w przebiegu dyskopatii odcinka lędźwiowego kręgosłupa.